Regler för Mega Rally Cup 2015
1. Tävlingsform.
MRC består av en serie där samtliga föranmälda tävlingar ingår.
 
2. Tävlingar.

Tävlingarna ska vara nationella Rallyspecial eller Rallytävlingar i överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets reglemente. Flera klubbar får gemensamt arrangera en deltävling. Samarrangemang ska delges styrelsen skriftligt innan den 1/3 2015. Samarrangemanget ska vara aviserat på respektive klubbs tävlingsinbjudan. Deltagande klubbar får arrangera mer än 1 deltävling i serien. Tävlingarna skall vara föranmälda till styrelsen senast den 1/3 2015. De tävlingar som inkommer senare ingår inte i serien.

 
3. Avgifter.
Vi har en klubbavgift på 2500 kr och en ekipageavgift på 20:- per startande. Dessa avgifter är till för priser och återbetalning av utdelade fristarter.
Klubbavgiften på 2500:- ska sättas in på MRC: s Bankkonto 5139-9681 senast den 1/3-2015. Ekipageavgiften på 20:- per startande sätts in senast 3 veckor efter tävlingsdagen. Ekipageavgift utgår ej för debutanter och ungdomsrally.
 
4. Klassindelning.
Tävlingsklasser för poängräkning.
A-förare 4 WD B-förare 4 WD C-förare 4 WD
A-förare 2 WD B-förare 2 WD C-förare 2 WD
A-förare VOC Mekonomen Rally/Gr F RWD/Gr N >1400 B-förare VOC Mekonomen Rally/Gr F RWD/Gr N >1400 C-förare VOC Mekonomen Rally/Gr F RWD/Gr N >1400
A-förare Grupp E B-förare Grupp E C-förare Grupp E
A-förare Appendix K B-förare Appendix K C-förare Appendix K
Ungdomsrally    
 
5. Lagtävlan

I lagtävlan sammanräknas de 2 bästa av 3 förhandsanmälda ekipage från samma klubb, oavsett bil-/förarklass, från max 5 tävlingar under året, fritt underlag. Om klubben inte arrangerar någon tävling räknas högsta resultatet bort. Laganmälan ska inlämnas före 1:a start på fastställd blankett, sms 0708-785747 (Lasse Jägerström) eller e-post styrelsen@megarallycup.com till resultaträknaren. OBS! Giltig laganmälan måste innehålla minst 2 tävlingsekipage från samma klubb.

 
6. Poängberäkning
1: a plats = 20 p 6: e plats = 9 p 11: e plats = 4 p
2: a plats = 17 p 7: e plats = 8 p 12: e plats = 3p
3: e plats = 15 p 8: e plats = 7 p 13: e plats = 2 p
4: e plats = 12 p 9: e plats = 6 p 14: e plats = 1 p
5: e plats = 10 p 10: e plats = 5 p  
Det räknas bara poäng på de startande vars klubbar ingår i MRC. Hemmatävlande räknas inte med i Mega Rally Cup
 
Bonuspoäng: Alla som startat i en tävling får 5 poäng, utom i hemmatävling. Det innebär att man ska finnas med i den offentliga och slutgiltiga resultatlistan från respektive tävling. Det räknas bara poäng på de startande vars klubbar ingår i MRC. Hemmatävlande räknas inte med i Mega Rally Cup.
 

Vid mindre än 5 startande, oavsett klass gäller följande:
1 startande delas 7 poäng ut.
2 startande delas 10 & 7 poäng ut.
3 startande delas 12, 10 & 7 poäng ut.
4 startande delas 15, 12, 10 & 7 poäng ut.
5 startande eller fler delas poängen ut enligt listan.

Efter avslutad tävling utför arrangerande klubb resultatsammanställning enligt Mega Rally Cup:s regler. Dessa sänds till styrelsen@megarallycup.com

 
7. Särskiljning

Om flera tävlande har lika sammanlagda poäng vid sammanräkningen, avgörs deras inbördes placering enligt följande:

  1. Främst placeras den som har flest antal 20 poängare, därefter 17 p, 15p o.s.v. i de tävlingar som de tävlande får tillgodoräkna sig.
  2. Skulle inte ovanstående metod ge utslag, skall berörda tävlande dela slutplacering och få samma pris som om de skulle ha varit själva på den placeringen.
 
8. Borträkning av tävling
Tävlande får inte räkna poäng i hemmatävling. Om egen klubb inte arrangerar någon tävling i MRC, måste den tävlande räkna bort sin högsta erhållna poäng i MRC:s deltävlingar.
 
9. Priser

Det finns 4 prisklasser: A-förare, B-förare, C-förare och ungdomsrally. Till dessa utdelas fristarter till nästkommande års serietävlingar. Se nedan.

Förarklass A

1a
plats

2a
plats

3e
plats

4e
plats

5e
plats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4
fristarter
3
fristarter
2
fristarter

1
fristart

1
fristart
                   
                               

Förarklass B

1a
plats

2a
plats

3e
plats

4e
plats

5e
plats

6e
plats

7e
plats

8e
plats

9e
plats

10e
plats

         
  4
fristarter
3
fristarter
2
fristarter

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

         
                               

Förarklass C

1a
plats

2a
plats

3e
plats

4e
plats

5e
plats

6e
plats

7e
plats

8e
plats

9e
plats

10e
plats

11e
plats

12e
plats

13e
plats

14e
plats

15e
plats

  4
fristarter
3
fristarter
2
fristarter

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

                               

Ungdomsrally

1a
plats

2a
plats

3e
plats

4e
plats

5e
plats

6e
plats

7e
plats

8e
plats

9e
plats

10e
plats

 

 

 

 

 

  4
fristarter
3
fristarter
2
fristarter

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

1
fristart

         
 

Det utdelas hederspris till de 3 förstai varje klass, vinnaren i lagserien, bästa ungdomstjej och till det ekipage som fått flest poäng under säsongen.

De fria starterna är personliga och får ej överlåtas. Erhållen fristart kan även utnyttjas om föraren tävlar som kartläsare.

Alla priser och fristarter måste hämtas personligen. Om ej förhinder anmälts till styrelsen tillfaller priser och fristarter MRC.
Går en klubb ur eller blir utesluten ur MRC, fråntas de och dess förare rätten för användandet av fristarter.

 
10. Klubbåterbetalning
Återbetalningsnivån till arrangerande klubbar fastställs på årsmötet i efterhand i mån av ekonomiska medel. Deltävling med en tävlingsavgift över 1000: - är återbetalningsnivån max 75 %. 1000: - och därunder är återbetalningsnivån max 30 %.
 
11. Sponsorer

Vid deltävlingar ingående i MRC kommer presentkort att lottas ut i tre olika penning nivåer. I förstahand delas dessa ut av arrangerande klubb.

Deltagare i MRC skall ha 2 MRC/MOCOMP dekaler på framskärmarna samt ytterligare 2 dekaler på väl synlig plats. (4 st dekaler totalt).

Totalvinnaren av MRC erhåller pokal från MOCOMP som delas ut på årsmötet.

Samtliga deltagare i MRC erhåller rabatt på MOCOMPs samtliga produkter.

 
OBS! Tolkningsrätten av seriereglerna tillhör styrelsen.